Συμμετοχή των Updaters D&C στην κοινωνική δράση “Παραμένουμε Άνθρωποι”More